Singel Hlas

Skladba o vnútornom hlase našej duše, ktorý nás vedie a o našich snoch.

Táto pieseň bola prvou, ktorú som napísala na album Som pravdivá – aj keď vtedy som ešte netušila, že taký album vznikne… Položila som ruky na klavír a prišla ku mne, aby mi pripomenula moje zamlčané túžby a povzbudila ma vykročiť za mojimi snami.

Hlas
      00:00